Keajaiban Dunia Terbaru

Senjata Trisula Weda

filosofi agama hindu agar kita semua dapat menarik benang merah bahwa sesungguhnya kita semua ini adalah satu dan yang kita tunggu-tunggu pada hakekatnya adalah sama. FILOSOFI HINDU Dalam Selengkapnya...

Tinjauan Filosofis Satrio Piningit

suci agama hindu. Trisula Weda dapat diartikan: dengan seluruh kekuatan Baladewa sebagaimana yang terdapat dalam kitab suci Weda, akan digunakan Dewa berbadan manusia untuk melebur semua agama-agmama yang Selengkapnya...

Bukti Kejayaan Kerajaan Mataram Kuno

...Sanjaya, Wangsa Syailendra dan Wangsa Isana. Wangsa Sanjaya merupakan pemuluk Agama Hindu beraliran Syiwa sedangkan Wangsa Syailendra merupakan pengikut agama Budah, Wangsa Isana sendiri merupakan Wangsa baru yang Selengkapnya...

Nabi Ibrahim Sebagai Imam Segala Bangsa

...semua bangsa dan sebagai imam bagi semua bangsa. Ilustrasi Nabi Ibrahim   Ada sebagian umat Hindu menganggap bahwa agama Abrahamik merupakan perkembangan dari Hindhu (Veda), dan pengikut agama Selengkapnya...