Keajaiban Dunia Terbaru

Pembunuhan Habil Oleh Qabil

...petani. Perkataan Hawa “Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan TUHAN” tidak boleh diterima atau diartikan secara harfiah oleh karena dibalik kalimat itu ada pesan Tuhan yang Selengkapnya...

Siapakah Setan?

...jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia).” (Al-An’am: 112) (Dalam ayat ini) Allah menjadikan setan dari jenis manusia, seperti halnya setan Selengkapnya...

Lima Nama Indonesia pada Zaman Dahulu

...nama baru ini, oleh karena ia jijik mendengar nama Nederlandsch Indie yang diberikan oleh Belanda itu. Adapun asal usul perkataan tersebut ialah berasal dari perkataan “Insulair”, “Insula” dan Selengkapnya...

Indonesia Masuki Zaman Kalabendu

...sebuah karya berjudul “Jangka Jayabaya”. Bahkan era sebelum Ranggawarsita pun — yakni Sunan Kalijaga (1450-1546) juga menafsirkan melalui tanda-tanda. Tampaknya bangsa ini, tidak hanya Wong Jowosaja, sangat akrab Selengkapnya...

Misteri Pertapaan Leluhur Para Pandawa

...Sang Hyang Wenang (Wening) dan sedikit ke bawah pertapaan Eyang Ismaya. Eyang Sakutrem (Satrukem) di sendang di kaki gunung “Sangalikur” sebelah timur. Eyang Lokajaya (Guru Spirituil Kejawen Sunan Selengkapnya...

Legenda Asal Muasal Gunung Lawu

...Dalem, dan Sabdopalon moksa di Harga Dumiling. Tinggallah Sunan Lawu Sang Penguasa gunung dan Kyai Jalak yang karena kesaktian dan kesempurnaan ilmunya kemudian menjadi mahluk gaib yang hingga Selengkapnya...

Ratu Adil

...jasad seperti manusiabiasa kemudian diberi nama Satrio Piningit. Salah satu tugas dari sekian banyak tugasnya adalah membuktikan kebenaran perkataan Sabdo Palon. Satrio Piningit juga adalah Nayo Genggong. Satrio Selengkapnya...