surah al kahfi ayat 92 98

Upi Asmara Sakti 0

Nubuat Datangnya Nabi Muhammad SAW Dalam Veda

...menolong kamu dengan 5000 Malaikat yang memakai tanda”. Juga QS. Al-Anfal ( ayat 9 yang berbunyi “…. sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu Malaikat yang datang berturut-turut”).... [...]
Upi Asmara Sakti 0

Menguak Kembali Misteri Tanah Para Nabi

..., sedang mereka tidak menyadarinya ” surah al – an’am ayat 123 . ” Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa – penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu... [...]
Upi Asmara Sakti 48

Mengenal Jejak Negeri Saba

...oleh ayat Al-Qur’an terutama surah An-Naml. Letak Bukit Stumbu di desa Karangrejo, skitar 2,5 Km sebelah barat daya Candi Borobudur, Magelang. Ibukota dari Saba dalah Ma’rib yang sangat makmur, berkat... [...]
Upi Asmara Sakti 0

Klausal Perjanjian Antara Tuhan Dengan Qabil

...diperintahkan bersujud kepada Adam. Dalam kejadian awal, alqur’an menceriterakan karakter iblis dan malaikat sebagaimana terdapat pada ayat-ayat sebagai berikut: (Ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat “sujudlah kamu kepada Adam”... [...]
Upi Asmara Sakti 0

Siapakah Iblis?

...surat Al-Kahfi ayat 50, dan dishahihkan oleh Ibnu Katsir dalam Tafsir-nya) Pendapat ini pula yang tampaknya dikuatkan oleh Ibnu Katsir, Al-Jashshash dalam kitabnya Ahkamul Qur‘an (3/215), dan Asy-Syinqithi dalam kitabnya... [...]
Upi Asmara Sakti 0

Keistimewaan Penglihatan Mata Kucing

...oleh kedua tangannya? ( QS. AlKahfi 57 ) Kucing di ciptakan dalam bentuk yang ideal sesuai dengan lingkungan mereka, mereka perlu bernafas, makan, berburu dan mempertahankan diri agar... [...]
Upi Asmara Sakti 0

Benarkah Isra Miraj Menjemput Perintah Shalat ?

...KEAJAIBANDUNIA.NET – Untuk sama dipahami, kewajiban sholat sudah ditetapkan Allah pada tahun awal Kenabian dengan turunnya surah al Muzammil ayat 1 – 9, jauh sebelum turunnya Surah Al Isra... [...]
Upi Asmara Sakti 2

Kisah Banjir Nabi Nuh

...dengan sangat detail dalam banyak ayat al-Qur’an. Nabi Nuh diutus untuk mengingatkan umatnya yang telah meninggalkan ayat-ayat Allah dan menyekutukanNya, dan menegaskan kepada mereka untuk hanya menyembah Allah saja dan... [...]
Upi Asmara Sakti 0

Perbedaan Sifat Antara Habil dan Qabil

...surah Almaidah 5:31 Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: “Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak... [...]
1 2