Dan pada penciptakan kamu dan pada binatang-binatang yang bertebaran (di muka bumi) terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk kaum yang meyakini, Qur’an Surah Al Jaatsiyah (45) ayat 4 Bumi
Selengkapnya..